Från VD till Yogi

Livet leker, leker du med det?

Ett företag i balans är ett välgående företag utan stagnation. En förutsättning för detta är att företagets medarbetare är välmående genom ett balanserat liv. Detta syns i sin tur på nedersta raden
i resultaträkningen. Wivi-Anne berättar om sin resa från VD till yogi och hur hon idag leder företag till bättre välbefinnande och högre effektivitet genom kunskaperna från yogan och ayurvedan.

Grunden i ayurvedan är att en människa i balans (mellan kropp, själ, känslor, tankar) är en välmående människa fri från sjukdom. Med samma utgångspunkt utbildar hon näringslivet i hur dess kunskaper tillämpade på ledningsnivå skapar balans och tillväxt hos företag.